“Se este teu princípio for admitido a Cristandade se converterá num amontoado de seitas.
Erasmo De Roterdam a Lutero”